Commissies

commissiesAlle werkzaamheden binnen de vereniging worden uitgevoerd door vrijwilligers. De uitvoering van die werkzaamheden zorgt ervoor dat de vereniging naar haar leden en andere belanghebbenden aan de verwachtingen en/of verplichtingen kan blijven voldoen. De volgende commissies zijn werkzaam binnen AVW. Deze commissies worden aangestuurd door - en vallen onder de eindverantwoordelijkheid van - het bestuur.

 
De kascommissie

De kascommissie onderzoekt of de (financiële) administratie volledig, correct en actueel wordt uitgevoerd en stelt vast of de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is. Zij rapporteert over de bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering.


De technische commissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het aanbod van trainingen aan zowel prestatief als recreatief gerichte hardlopers, waarbij het bevorderen van de looptechniek aan de orde komt. Een jaarlijkse beginnerscursus en een herstelprogramma wordt tevens aangeboden.


De wedstrijdorganisatiecommissie

Jaarlijks organiseert deze commissie een reeks van hardloopevenementen die als doel hebben de belangstelling voor hardlopen bij lopers en publiek te verhogen. De commissie is tevens verantwoordelijk voor de wedstrijdkalender, de jurering en de organisatie van de clubkampioenschappen.


De sponsorcommissie

Het doel van deze commissie is het werven van sponsors voor door AVW georganiseerde wedstrijden of crossen en het onderhouden van goede contacten met sponsors en adverteerders.


De kantinecommissie

De kantinecommissie zorgt voor de kantinefuncties en het organiseren van sociale evenementen. Het doel van de commissie is het aanbieden van een aantrekkelijke plek voor leden en bezoekers om met elkaar na afloop van trainingen en evenementen bijeen te kunnen komen.


Onderhoudscommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het onderhouden en/of vernieuwen van ons clubhuis, inclusief de verkleedruimtes, de bar en kantine. Het onderhoud wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door onze eigen vrijwilligers, waaronder de wekelijkse Groenploeg en de Maandelijkse schoonmaakploeg.


De communicatiecommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking binnen en buiten de organisatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de website, een digitale nieuwsbrief, het bord in het clubhuis, Facebook, Twitter, de lokale krant de Schakel en Narrowcasting.