Notulen ALV 7 april 2016


Traditioneel wordt de Algemene LedenVergadering van AV Waterweg drie dagen voor de Rotterdammarathon gehouden. Opvallende zaken dit jaar waren de hoge opkomst (78 leden), het aftreden van voorzitter Nell Eichorn en het benoemen van wedstrijdorganisator Ruud Wessels tot erelid.
De notulen zijn hier te vinden